Riksförbundet

Välbesökt förbundskongress

Parkinsonförbundets kongress ägde rum 13-14 maj, på Elite Hotel Academia i Uppsala. Bland många andra beslutspunkter, valdes en ny förbundsstyrelse.

Helgens program innehöll sedvanliga kongressförhandlingar och leddes av Bengt Westerberg som kongressordförande. Vidare innehöll programmet en föredragning av Parkinsonfondens nye ordförande Stefan Åsberg, som berättade om Parkinsonfondens verksamhet och forskningsutdelningar.

På söndagen medverkade Dag Nyholm som är specialistläkare på Parkinsons sjukdom och professor i neurologi. Han arbetar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och är knuten till Uppsala universitet. Dag medverkade under rubriken: ”Att behandla Parkinsons sjukdom – från Nobelpriset till vardagslivet”.

Det är glädjande för oss att vi slog i taket för anmälda ombud och deltagare till årets kongress. Vi hade representanter från 23 av våra totalt 24 länsföreningar. 

Läs pressmeddelandet här

Ny styrelse i Parkinsonförbundet

Förbundsstyrelsen

Övre raden från vänster: Karin Nordborg, Lars Ersäng, Frida Karlsson, Lennart Moberg, Sören Hovler, Monica Vikingsson och Johan Lökk. Sittande: Eva-Lena Jansson och Lena Schalin

Bengt Westerberg och Jenny Lundström

Bengt Westerberg och Jenny Lundström

Dag Nyholm och Eva-Lena Jansson

Dag Nyholm och Eva-Lena Jansson

Kongressförhandlingar pågår

Omröstning under kongressen

 

Kongresshandlingar

Kongressprogram

Kallelse och dagordning

Anmälningsblankett

Antal ombud per länsförening

Kongresshandlingar

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2022

Reseräkning_blankett.pdf

Vanliga mötesbegrepp

Mer om kongressen

Kongressen är Parkinsonförbundets högsta beslutande organ. Kallelse och dagordning delges medlemmarna tre månader före kongressen. På kongressen beslutas om förbundets verksamhet och budget under de närmaste åren. Dessutom väljs ordförande, styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning.

Kongressen består av länsordförandena samt valda ombud. Varje länsförening äger rätt att utöver ordföranden utse ett (1) ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Ombuden utses på länsföreningens årsmöte. Alla medlemmar har rätt att närvara i mån av plats, och har yttranderätt vid kongressförhandlingarna.