En rabatt med röda tulpaner
Sörmland

Välkommen till Parkinson Södra Sörmland!

Parkinson Södra Sörmland är en lokalförening inom länsföreningen Parkinson Sörmland. Vi har cirka 100 medlemmar i Nyköping, Oxelösund och Trosa med omgivningar. Föreningen möjliggör för personer med Parkinson och deras anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter. Vi vill visa att man kan leva ett aktivt liv trots Parkinsons sjukdom.

Vår verksamhet omfattar

Kunskapsöverföring

Vi vill öka kunskapen om Parkinsons sjukdom för personer med Parkinson och deras anhöriga samt för personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med dessa två grupper. Detta gör vi bland annat genom att ordna medlemsträffar med olika typer av experter, samtalsgrupper och studiecirklar.

Social samvaro och fysisk aktivitet

Vi arrangerar aktiviteter som har som mål att förbättra livskvaliteten för personer med Parkinson och deras anhöriga. Några exempel är julfester, medlemsträffar, utflykter och anhöriggrupper. Vi försöker även påverka medlemmarna att delta i Parkinson-boxning, rörelseträning på stol och andra former av motion.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Haide Backman,
ordförande

Telefon: 072-248 80 56

E-post:
sodrasormland@parkinsonforbundet.se

Kontaktperson: Bertil Moberg,
sekreterare

Telefon: 070-227 7924

Utflykt till Stjärnholm

Parkinson Södra Sörmland hade sin våravslutning den 12 juni. Vi samlades på Stjärnholm som är en stiftsgård i naturskön slottsmiljö vid en vik av Östersjön, mellan Nyköping och Oxelösund.

30-årsjubileum

Parkinson Södra Sörmland firade sitt 30-årsjubileum den 25 augusti 2023 på Restaurang Nya Källan i Oxelösund.

Kommande aktiviteter

 • Sörmland

  Parkinsonboxning i Nyköping

  26 september 2023, kl 10:00 - 21 december 2023, kl 10:00
  Nyköping

  Det är boxningsträning på tisdagar och torsdagar klockan 10:00 - 11:00. Kom gärna och titta på/prova på. De två första gångerna är utan kostnad.

 • Sörmland

  Medlemsträff

  11 oktober 2023, kl 13:00-15:00
  Funktionsrätt Nyköping, Repslagaregatan 43A, Nyköping

  Välkommen till en träff med kurator Cecilia Nilsson och arbetsterapeut Irma Suljic. Båda arbetar vid Nyköpings lasarett och ingår i Neurologiteamet som de med Parkinsons sjukdom samt deras anhöriga har tillgång till.

Aktuellt

 • Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på EU:s läkemedelslagstiftning, det så kallade läkemedelspaketet.

  Publiceringsdatum: 27 september 2023

 • Eva-Lena Jansson

  Öppet brev till Hjärnfondens styrelse

  Den 11 september valde jag att skriva ett öppet brev till Hjärnfonden med anledning av deras annonsering via Google. Det öppna brevet publicerades på min Facebook-sida, det mejlades till Hjärnfonden och Svensk Insamlingskontroll för 90-konton. Bakgrunden till mitt öppna brev var att jag fått återkommande rapporter om medlemmar med flera som hört av sig med frågor om minnesgåvor till Parkinsonfonden.

  Publiceringsdatum: 13 september 2023

 • Nordiskt möte i Helsingfors

  Det årliga mötet i Nordiskt Parkinsonråd hålls den 5-7 september i Helsingfors. Nordiskt Parkinsonråd är ett samarbete mellan de nordiska parkinsonföreningarna, som organiserar och arbetar för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. Nordiska Parkinsonrådet består av: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island och Färöarna.

  Publiceringsdatum: 06 september 2023

 • En grönfärgad neuron

  Lewykroppsdemens kan upptäckas innan symtom

  Lewykroppssjukdom är den näst vanligaste formen av neurodegenerativa hjärnsjukdomar efter Alzheimer sjukdom. En forskargrupp från Lund universitet visar nu att sjukdomen, med hjälp av ett ryggvätskeprov, kan upptäckas innan symtom. Deras fynd visar också att nedsatt luktförmåga är starkt kopplat till Lewybodysjukdom redan innan andra tydliga symtom hunnit utvecklats.

  Publiceringsdatum: 03 augusti 2023

 • Eva-Lena Jansson

  Parkinson, politik och pingis

  Onsdagen den 28 juni arrangerar Parkinson Gotland ett medlemsmöte med Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson.

  Publiceringsdatum: 22 juni 2023

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva