En rabatt med röda tulpaner
Sörmland

Välkommen till Parkinson Södra Sörmland!

Parkinson Södra Sörmland är en lokalförening inom länsföreningen Parkinson Sörmland. Vi har cirka 100 medlemmar i Nyköping, Oxelösund och Trosa med omgivningar. Föreningen möjliggör för personer med Parkinson och deras anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter. Vi vill visa att man kan leva ett aktivt liv trots Parkinsons sjukdom.

Vår verksamhet omfattar

Kunskapsöverföring

Vi vill öka kunskapen om Parkinsons sjukdom för personer med Parkinson och deras anhöriga samt för personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med dessa två grupper. Detta gör vi bland annat genom att ordna medlemsträffar med olika typer av experter, samtalsgrupper och studiecirklar.

Social samvaro och fysisk aktivitet

Vi arrangerar aktiviteter som har som mål att förbättra livskvaliteten för personer med Parkinson och deras anhöriga. Några exempel är julfester, medlemsträffar, utflykter och anhöriggrupper. Vi försöker även påverka medlemmarna att delta i Parkinson-boxning, rörelseträning på stol och andra former av motion.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Haide Backman,
ordförande

Telefon: 072-248 80 56

E-post:
sodrasormland@parkinsonforbundet.se

Flera människors händer lagda på varandra

Anhöriggruppen i Nyköping

Parkinson Södra Sörmland har en anhöriggrupp som samlas ca en gång i månaden på Funktionsrätt Nyköping, Repslagaregatan 43A i Nyköping. Vi välkomnar även nya personer att delta på träffarna.

Kommande aktiviteter

Finns inget att visa för tillfället.

Aktuellt

 • Ordförandekonferensen 2024

  Parkinsonförbundets ordförandekonferens hölls i år den 4-5 maj på Knistad herrgård, strax norr om Skövde.

  Publiceringsdatum: 17 maj 2024

 • Världsparkinsondagen 11 april 2024

  Den 11 april firas Världsparkinsondagen till minne av läkaren James Parkinson, som var den förste att beskriva det neurologiska tillstånd som senare fick namnet Parkinsons sjukdom. Runt om i landet uppmärksammas dagen på olika sätt.

  Publiceringsdatum: 11 april 2024

 • Parkinsonförbundet i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd

  Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson och generalsekreterare Jenny Lundström har efter ansökan beslutats att väljas in i Läkemedelsverkets patient-och konsumentråd.

  Publiceringsdatum: 27 februari 2024

 • Gula tulpaner med blå bakgrund

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkarintygets betydelse

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på Betänkandet av Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (SOU 2023:48) − Rätt förutsättningar för sjukskrivning.

  Publiceringsdatum: 21 februari 2024

 • Parkinsonförbundet lämnar remissvar på betänkande om arbetsskadeförsäkringen

  Parkinsonförbundet har lämnat remissyttrande på Arbetsskadeutredningens betänkande om förändringar i arbetsskadeförsäkringen. (SOU 2023:53, En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet).

  Publiceringsdatum: 18 januari 2024

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva