En hand med kulspetspenna, skriver i en bok

Inför läkarbesök

För att du ska kunna få en så bra behandling som möjligt är det viktigt att din behandlande läkare får information om hur läget är just för dig.

Men det kan vara svårt att minnas allt du vill berätta och veta vilken information läkaren behöver. Här nedan hittar du några checklistor som hjälper dig och läkaren att få fram den information som behövs. Skriv ut, fyll i och ta med till läkaren.

Checklista – mina symtom

Symtomen vid Parkinsons sjukdom kan variera mellan individer, över tiden och beroende på hur väl din behandling fungerar. Här kan du ange vilka symtom du upplever, vilken svårighetsgrad det är och vilka symtom som du helst vill ha hjälp med.

Checklista "Mina symtom"

Checklista – medicinens effekt

Här finns en checklista där du svarar på några frågor kring hur dina mediciner fungerar för dig. Det är viktig information för läkaren för att kunna bedöma om din behandling fungerar på ett bra sätt.

Checklista "Medicinens effekt"

Checklista – icke motoriska problem

Problem med rörligheten, så kallade motoriska symptom, är välkända vid Parkinsons sjukdom. Även andra, så kallade icke-motoriska, problem kan dock förekomma som en konsekvens av sjukdomen eller dess behandling. Det är därför viktigt att läkaren får reda på om du upplever sådana icke-motoriska symtom, särskilt om de är besvärande för dig.

Checklista "Icke-motoriska problem"

Checklista – trötthet

Här finns en checklista med ett antal påståenden om trötthet och den inverkan den kan ha. Hur väl stämmer dessa påståenden in på dina känslor och upplevelser under de senaste två veckorna?

Checklista "Trötthet"

Skattningsschema

Med ett enkelt schema får din läkare det lite enklare att utvärdera din rörlighet, skakningar, kramper och mediciner sett över ett dygn.

Skattningsschema

Well-being map

Well-being map är en hjälp att belysa alla olika aspekter och symtom.

Well-being map