En kvinna med en kundkorg i en mataffär
Icke-Motoriska symtom

Störd impulskontroll

Störd impulskontroll innebär att förlora förmågan att stå emot en impuls trots att den skadar en själv eller andra.

Störd impulskontroll kan bland annat yttra sig i form av spel- eller köpberoende, hetsätning, hypersexualitet och punding, det vill säga meningslösa upprepade rörelser eller handlingar. Att drabbas av störd impulskontroll kan orsaka stora sociala och/eller ekonomiska problem.

Störd impulskontroll drabbar även personer som inte har Parkinsons sjukdom, men är betydligt vanligare bland personer med Parkinson, och allra vanligast bland dem som behandlas med dopaminagonister. Troligen är det betydligt fler som drabbas än man hittills trott, eftersom många drabbade och deras familjer tycker att problemen är genanta och därför undviker att berätta om dem.

Den som upplever dessa symtom hos sig själv eller anhörig bör informera behandlande läkare så att åtgärder kan vidtas. Första steget är normalt sett att reducera eller sätta ut eventuell dopaminagonistterapi.