För annonsörer

Tidningen utkommer i mars, maj, september och november. Eftertryck av text endast med redaktionens tillstånd och efter överenskommelse med upphovsmannen.

Upplaga: 7.000 exemplar

Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.

  Senaste bokningsdag av annonser Materialdag Utgivning
Nr 1/2024 9 februari 16 februari 15 mars
Nr 2/2024 22 april 26 april 30 maj
Nr 3/2024 21 augusti 26 augusti 27 september
Nr 4/2024 23 oktober 28 oktober 29 november

Kontakta

Hanna Good, Rabalder Media
Telefon: 08-501 194 96
e-post: hanna@rabaldermedia.se

Lämna material

Annonsmaterial lämnas som tryckanpassad pdf till: annons@rabaldermedia.se

Annonsformat

Tidningens format: 215x270 mm

Helsida (22.500 kr)
Ej utfallande 207 x 262 mm.
Utfallande 223 x278 mm, utfall 4 mm.

Halvsida (11.900 kr)
Liggande, ej utfallande 191 x 115 mm.
Liggande, utfallande 219 x 134 mm.
Utfall och skärsmån 4 mm på alla håll.

Stående, ej utfallande 93 x 236 mm
Stående, utfallande 111 x 278 mm.
Utfall och skärsmån 4 mm på alla håll.

Kvartssida (6.000 kr)
Stående 93 x 115 mm.
Liggande 191 x 55 mm.

Åttondelssida (3.000 kr)
Bredd 92 mm x höjd 55 mm