Normaltryckshydrocefalus (NPH)

Normaltryckshydrocefalus (normal pressure hydrocephalus, NPH) kännetecknas av en ökad mängd ryggmärgsvätska i hjärnans hålrum, vilket ökar trycket på omkringliggande vävnader.

Trycket omkring hjärnan är däremot normalt. Det typiska första symtomet vid NPH är sakta tilltagande gångsvårigheter, ofta med korta, bredbenta, hasande steg. Det blir svårt att resa sig och starta, gången blir långsam och balansen försämras, framför allt vid vändningar. Inkontinens är ett annat typiskt problem, liksom förlångsamning och demens.

Diagnosen NPH ställs genom klinisk neurologisk bedömning och med avbildning av hjärnan med hjälp av olika röntgenmetoder, till exempel datortomografi (CT) och magnetisk resonanstomografi (MR).