En man sitter med huvudet i handen, svartvit bild
Icke-Motoriska symtom

Smärta

Smärta är ett symtom på Parkinsons sjukdom som sällan uppmärksammas, trots att det är mycket vanligt och kan orsaka stort lidande.

Studier har visat att två av tre personer med Parkinsons sjukdom upplever smärta. Ofta blir smärtan värre under perioder då medicinen inte har full effekt. Det är även vanligare att kvinnor har smärta än män. Smärta är också vanligare då man haft Parkinsons sjukdom under lång tid; ju längre man har haft diagnosen, desto större risk att man får problem med smärta.

Smärta vid Parkinsons sjukdom kan uppstå av olika orsaker och yttra sig på olika sätt, bland annat som muskelkramper eller molande värk. Brännande, krypande, huggande, bultande eller isande smärtor kallas ofta nervsmärta eller neuropatisk smärta. Smärtan drabbar ofta benen, nedre delen av ryggen och huvudet.

Det finns en fara i att tro att all smärta som drabbar en person med Parkinsons sjukdom beror på sjukdomen. Smärta drabbar ju även personer utan Parkinsons sjukdom, särskilt äldre personer, och för att rätt behandling ska kunna sättas in måste orsakerna till smärtan utredas.