Parkinsonjournalen

Parkinsonjournalen är Parkinsonförbundets medlemstidning och kommer ut fyra gånger per år. Den skickas bland annat till våra medlemmar.

Parkinsonjournalen har i år fått en ny form och layout, och delvis förändrat innehåll. Det är en del i arbetet med att sätta medlemmarna i centrum. I varje nummer finns ett tema med möjlighet till fördjupning. 

Redaktion

Ansvarig utgivare
Eva-Lena Jansson
Tel: 08-666 20 70

Redaktion
Jenny Lundström
Eleonor Högström
Anna Wedin
Åsa Simu Holmgren
Janos Dios
Anders Gustafson

Utebliven tidning? Fel adress?

Ring eller skriv till oss 

Telefon 08-666 20 70
Parkinsonförbundet
c/o Ioffice
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm

e-post: info@parkinsonforbundet.se

Du kan själv logga in och ändra dina adressuppgifter