Symboler på en toalettdörr
Icke-Motoriska symtom

Urologiska problem

Symtom från urinblåsan är en vanlig orsak till obehag hos personer med Parkinsons sjukdom. Till de vanligaste besvären hör täta behov av att tömma blåsan och trängningsinkontinens.

Risken att få problem med blåsan och att drabbas av inkontinens ökar med åldern. Vid Parkinsons sjukdom är risken särskilt hög, eftersom rubbningar i muskelkoordinationen kan göra att urinblåsan får svårt att hålla tätt. En annan möjlig orsak är biverkningar av vissa läkemedel (dock inte Parkinson-läkemedel). Det gäller framför allt vätskedrivande läkemedel, men även vissa lugnande mediciner och sömnmedel kan öka risken för inkontinens eftersom man sover tyngre och inte känner av blåsans signaler. Andra läkemedel kan göra att det blir svårare att kissa och tömma blåsan ordentligt. Det gäller bland annat vissa läkemedel mot depression och hostmediciner.

Mer än tre toalettbesök på natten är onormalt. Den som lider av att behöva gå upp på natten för att kissa kan prova att dricka mindre på kvällarna. Ett annat tips är att höja huvudänden av sängen cirka sju centimeter eftersom det kan minska urinproduktionen. Om det inte hjälper är en annan möjlighet att att ta en lägre dos levodopa till natten.

För den som lider av överaktiv blåsa finns både läkemedelsbehandling och elektrostimulering att tillgå. Första steget är en bedömning hos urolog.