En rabatt med röda tulpaner

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsonförbundets webbsidor är till för dig som har Parkinsons sjukdom, är anhörig eller arbetar inom vården. Här kan du få svar på många av dina frågor, få ny kunskap och hitta vägar till stöd.

Informationen på vår webbplats ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet här skilja sig från den information som man får från sin läkare och annan sjukvårdspersonal.

Ingen bör förändra sin behandling på eget initiativ, själv ställa diagnos eller ta andra viktiga beslut rörande sin egen eller anhörigs hälsa enbart på basis av det som står här. Dessa frågor ska alltid diskuteras med läkare. Men informationen på vår webbplats kan utgöra en bra grund för dessa diskussioner.

Omslag till boken om Parkinsons sjukdom

En faktabok om Parkinsons sjukdom