En äldre man sitter och sover i en fåtölj
Icke-Motoriska symtom

Trötthet/Fatigue

Personer med Parkinsons sjukdom upplever ofta en stark trötthet, så kallad fatigue. Tröttheten kan vara rent fysisk men kan även yttra sig som hjärntrötthet. Fatigue uppträder ofta tidigt i sjukdomsförloppet, när de motoriska symtomen ännu är lindriga.

Fatigue ska inte förväxlas med sömnighet. Snarare är det en obeveklig kraftlöshet och svaghet som inte försvinner med vila eller sömn.

Fysisk trötthet kan åtminstone delvis hänga samman med sömnproblem men behöver inte göra det; även personer utan sömnproblem drabbas. Sannolikt är det en kombination av olika faktorer som orsakar tröttheten, bland annat förändrade nivåer av dopamin och andra signalämnen, förändrad hormonbalans och cirkulationsrubbningar som försämrar blodtillförseln i hjärnan. Även minskad fysisk och mental stimulans kan bidra till ökad trötthet.

Hjärntrötthet kan yttra sig som koncentrationsproblem, minnesstörningar och mental uttröttbarhet, men även som ökad stresskänslighet och irritabilitet. En del patienter blir känslomässigt instabila och får lätt till gråt och skratt. Även överkänslighet för ljus eller ljud förekommer.

En möjlig förklaring till hjärntrötthet är att sjukdomen gör att man inte kan skärma av omvärlden på det sätt som friska människor kan. Därför bryts uppmärksamheten gång på gång, och man måste koncentrera sig för att hitta tillbaka till uppgiften.

Det finns en risk att omgivningen feltolkar tröttheten som ointresse. Det är därför viktigt att även omgivningen får information om vad fatigue innebär och att det är ett symtom på sjukdomen.

Det finns idag ingen specifik behandling för hjärntrötthet, men mycket låga doser av antidepressiva kan hjälpa vissa personer. Många upplever också att fysisk aktivitet har bra effekt. För övrigt är det viktigt att undvika stressande situationer och att ta pauser.

Bokomslag "Vad händer när hjärnan inte orkar?"

Vad händer när hjärnan inte orkar?

Broschyren, utgiven av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, ger strategier för att hantera och minska problem med mental trötthet. Den nedladdningsbara broschyren har gjorts i samverkan med neurosjukvården och Sjukgymnastik- och Arbetsterapiverksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Lars Rönnbäck, överläkare och professor i neurologi och Birgitta Johansson, fil dr, specialist i neuropsykologi vid Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset ansvarar för innehållet i skriften.