En kvinna och en man kramas ute på ett grönt fält
Icke-Motoriska symtom

Sexuella problem

Parkinsons sjukdom kan ge upphov till olika former av sexuella problem.

Exempelvis kan fysiska effekter som minskad rörelseförmåga och ökad trötthet ha negativ inverkan på sexualiteten. Likaså kan behandling med vissa läkemedel minska lusten eller försämra den sexuella förmågan. Dessutom kan psykologiska effekter som depression, ångest och stress påverka lusten negativt.

Det är viktigt att inte vänta för länge med att diskutera sexuella problem med sin partner. Det kan också vara bra att vända sig till vården för att få hjälp och stöd.