En kvinna i labbrock och hårnät tittar i ett mikroskop

Undersökningsmetoder

Det finns ett flertal olika undersökningsmetoder som kan användas för att utesluta andra sjukdomar med liknande symtom och därmed göra diagnosen Parkinsons sjukdom säkrare.

Analys av effekten av dopaminhöjande läkemedel

En undersökning som ofta används är att man får prova behandling med ett dopaminhöjande läkemedel, antingen som en enda dos eller under några månaders tid.

Att symtomen lindras av ett behandlingsförsök med ett dopaminhöjande läkemedel betyder inte att symtomen orsakas av Parkinsons sjukdom. Många patienter med olika former av atypisk parkinsonism kan få symtomlindring av medicineringen, även om effekterna vanligen avtar med tiden. Därför är en god effekt efter längre tids behandling ett säkrare tecken på Parkinsons sjukdom än en enda dos tidigt i sjukdomsförloppet.

Analys av ryggmärgsvätska

Ryggmärgsvätska (cerebrospinalvätska - CSFf, likvor) finns i hjärnans hålrum samt runt hjärnan och ryggmärgen. Undersökningen används bland annat för att utesluta Alzheimers sjukdom.

Vid provtagningen sticker läkaren in en tunn nål mellan ryggkotorna i nedre delen av ländryggen för att komma åt den vätska som omger ryggmärgen. Provet tas med en mycket tunn nål och man kan känna ett tryck, men det brukar inte göra ont. En vuxen människa har omkring 150 ml ryggmärgsvätska. Vid provtagning tappar man ut 10–12 ml, men denna mängd återbildas mycket snabbt (inom en halvtimme).

Datortomografi (DT)

Datortomografi, eller datoriserad skiktröntgen, används för att utesluta andra orsaker till symtomen, t ex skador efter en stroke eller en hjärntumör.

När bilderna tas ligger man under någon minut på en brits som rullats in i en tunnel inuti kameran. Tunneln är öppen i båda ändarna och har belysning.

Magnetresonanstomografi (MR)

MR innebär att man skapar skiktbilder av hjärnan med hjälp av magnetfält och radiovågor (inte röntgenstrålar). När bilderna tas ligger man under ungefär 15 minuter på en brits som rullats in i en relativt trång tunnel inuti kameran. Tunneln är öppen i båda ändarna och har belysning.

Ultraljudsundersökning

Så kallat transkraniellt ultraljud (ultraljud genom skallbenet) kan användas för att särskilja Parkinsons sjukdom från bland annat atypisk parkinsonism och sekundär parkinsonism. Metoden används ännu inte i klinisk rutin utan framför allt inom ramen för kliniska studier.

SPECT

Vid SPECT (single photon emission computed tomography, fotonemissionstomografi) används ett speciellt spårämne för att avbilda de förändringar i dopaminsystemet som uppstår vid Parkinsons sjukdom. Metoden används bland annat för att utesluta essentiell tremor och Alzheimers sjukdom.

Inför en SPECT-undersökning sätts en nål i ett blodkärl i armen, och ett svagt radioaktivt ämne tillförs som följer med blodet till hjärnan. Därefter tas bilderna med en kombinerad gammakamera/enkel datortomograf som räknar fram en tredimensionell bild av hjärnan.

Metoden har hög tillförlitlighet men används ännu inte i klinisk rutin utan framför allt inom ramen för kliniska studier.

PET

Vid PET (positron emission tomography, positronemissionstomografi) används ett speciellt spårämne för att avbilda de förändringar i dopaminsystemet eller blodflöde som uppstår vid Parkinsons sjukdom. Metoden används bland annat för att utesluta essentiell tremor och Alzheimers sjukdom.

Inför en PET-undersökning sätts en nål i ett blodkärl i armen, och ett svagt radioaktivt ämne tillförs som följer med blodet till hjärnan. Därefter tas bilderna med en PET-scanner som räknar fram en två- eller tredimensionell bild av hjärnan.