En ung kvinna håller händerna för ansiktet
Icke-Motoriska symtom

Psykoser

Det är inte ovanligt att personer med Parkinsons sjukdom drabbas av hallucinationer eller förnimmelser av närvaro, till exempel att det finns någon i rummet eller att man tycker sig se någon i ögonvrån.

Utan behandling kan dessa symtom ofta utvecklas till allvarlig psykossjukdom. Dessa psykiska besvär beror på kombinationen av sjukdomen och medicineringen. Behandlas genom att hantera eventuellt ackompanjerande sjukdomar, om möjligt reducera dopaminerga läkemedel och/eller insätta speciella anti-psykotiska läkemedel.