Vita tulpaner
Kronoberg

Välkommen till Parkinson Kronoberg!

I vår förening får du träffa personer som befinner sig i samma situation som du. Du får information och råd om sjukdomen och behandlingsprinciper. Vårt mål är att visa att vi kan, och att vi gör mycket själva för att leva ett aktivt liv trots Parkinson.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Urban Hansson, ordförande

Telefon: 0702-56 47 58

Styrelse

Urban Hansson, ordförande

e-post: urban@parkinson-kronoberg.se

Mobil: 0702-564758

Karin Lantz, vice ordförande

e-post: karin@parkinson-kronoberg.se   Mobil: 0709-621589

Anna-Karin Lundqvist, sekreterare

e-post: annakarin@parkinson-kronoberg.se    Mobil: 0730-422996

Stefan Gabrielsson, kassör

e-post: stefan@parkinson-kronoberg.se   Mobil: 0723-330117

Inga-Lena Johansson, ledamot

e-post: ingalena@parkinson-kronoberg.se   Mobil: 0768-948682

Willy Berg, ledamot

e-post: willy@parkinson-kronoberg.se  Mobil: 0705-555487

Siw Berg, ledamot

e-post: Siw@parkinson-kronoberg.se Mobil: 0705-664525

Anders Bengtsson, ledamot

e-post: anders@parkinson-kronoberg.se Mobil: 0704-492820

Kontaktperson Yngre Parkinson

Urban Hansson

Besök vår hemsida

Parkinson Kronoberg har en egen hemsida. Där hittar du mer information om vår verksamhet, våra aktiviteter, med mera.

Parkinson Kronobergs hemsida

Aktuellt

 • Ordförandekonferensen 2024

  Parkinsonförbundets ordförandekonferens hölls i år den 4-5 maj på Knistad herrgård, strax norr om Skövde.

  Publiceringsdatum: 17 maj 2024

 • Världsparkinsondagen 11 april 2024

  Den 11 april firas Världsparkinsondagen till minne av läkaren James Parkinson, som var den förste att beskriva det neurologiska tillstånd som senare fick namnet Parkinsons sjukdom. Runt om i landet uppmärksammas dagen på olika sätt.

  Publiceringsdatum: 11 april 2024

 • Parkinsonförbundet i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd

  Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson och generalsekreterare Jenny Lundström har efter ansökan beslutats att väljas in i Läkemedelsverkets patient-och konsumentråd.

  Publiceringsdatum: 27 februari 2024

 • Gula tulpaner med blå bakgrund

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkarintygets betydelse

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på Betänkandet av Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (SOU 2023:48) − Rätt förutsättningar för sjukskrivning.

  Publiceringsdatum: 21 februari 2024

Parkinsonlinjen

Du som har Parkinson eller är närstående kan prata med andra i samma situation. Den som svarar har tystnadsplikt.

Ring 08-666 20 77

Måndag och onsdag kl. 19-21
Tisdag och torsdag kl. 10-12

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva