En person håller i ett gånghjälpmedel, en sköterska stöttar
Motoriska symtom

Gångsvårigheter

Personer med Parkinsons sjukdom går ofta med lätt framåtlutad ställning och långsam, hasande gång.

Steglängden blir allt kortare, så att man måste småspringa för att inte ramla. Många har också svårt att påbörja det första steget och står istället stilla och trampar. Det är även vanligt att man får svårt att svänga med armen på den sida av kroppen som är mest påverkad av sjukdomen. En del får även svårt att vända sig och gå genom dörröppningar.

Tips!

Att räkna högt: ”ett, två, tre” är ett knep för att kunna ta första steget. Att gnola en marschmelodi för sig själv är ett annat. Somliga ger sig själv en klatsch på låret för att initiera starten.