En kvinna håller om sitt högra ben
Motoriska symtom

Muskelstelhet

Muskelstelhet, eller rigiditet, är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom.

Den upplevs som en stelhet, ofta kombinerad med smärta i muskler. Det orsakas av svårigheter att helt slappna av i musklerna. Stelheten brukar påverka sättet att gå, som ofta blir framåtlutat med lätt böjda armbågar och knän.

Muskelstelhet som begränsas till någon eller några enskilda muskelgrupper, till exempel i en axel, brukar kallas dystoni.

Muskelstelheten undersöks kliniskt genom en passiv rörelse av en extremitet, till exempel hand eller underarm. Då en led böjs kan stelheten antingen vara jämn och enbart trög och kallas då blyrörsfenomen, eller göra så att rörelserna blir hackiga då en led böjs, så kallat kugghjulsfenomen.

Dystoni = stelhet i någon eller några enskilda muskelgrupper