Solen lyser in på en dimmig tjärn, genom en rad tallar och granar

Stresshantering

Personer med Parkinson är ofta speciellt känsliga för små – oftast sociala – stressfaktorer som kan leda till att man undviker vissa situationer och därmed sänker sin livskvalitet.

Det beror på att man inte längre har samma tidsrytm och förmåga som tidigare att hantera stress. Man blir stressad av "småsaker" som man tidigare kunde hantera utan vidare.

”Bagatellartade” händelser och situationer får därmed en förstorad dignitet. Man berörs och påverkas på ett sätt som man inte gjort tidigare. Detta kan också leda till att det blir svårt att sätta nivån på förberedelser inför någon aktivitet. Man fastnar lätt i detaljer. Det är också svårt att bryta/komma ur ett stressat läge när man redan befinner sig i det tillståndet.

Personer med Parkinson fruktar (oftast utan anledning) att andra ska ta illa vid sig på grund av deras synliga symtom t ex när man äter på restaurang. Stress som uppstår i samband med motoriska symtom, som att fråga efter information eller hälsa på någon, betala i kassan, kan få effekter, som ger upphov till att man skakar mer eller blir mycket stel. Att försöka dölja sin sjukdom kan tillföra extra stress.

Vanliga stressituationer för personer med Parkinson

 • Att känna sig iakttagen
 • Att äta och dricka
 • Att stå i kö
 • Att betala i kassan
 • Att signera formulär
 • Att be andra om hjälp
 • Att ha ont om tid
 • Att behöva agera

Ett resonemang om vad det är i de rent konkreta situationerna som är svårt kan leda till olika sätt att komma runt svårigheterna. Att få sätta ord på sin rädsla och oro kan leda till att rädslan och oron blir mer hanterbar.

Tips!

Det finns flera olika tekniker för att hantera stressmomenten.

  • Andningsstyrd avslappning (där man t ex räknar in- och utandning medan man tänker på att slappna av)
  • Distraktionsövningar (där man styr uppmärksamheten från sina parkinsonsymtom till något avkopplande, stimulerande eller avslappnande)
  • För att minska skakningarna hjälper det att hålla något i handen, till exempel en väska, kasse eller tidning, eller att ändra läge på den skakande kroppsdelen
  • Planera dagen
  • Förbereda allt i god tid
  • Genom att undvika att försätta sig i alltför stressande situationer, men utan att helt dra sig undan från sociala sammanhang.

Avslappningsövning

Gör gärna övningen varje dag. Läs igenom instruktionen innan du gör övningen första gången. Det tar bara några minuter att göra. Du behöver inte använda en klocka för att hålla reda på tiden.

Instruktion

 • Sätt dig bekvämt.
 • Stäng ute dina tankar.
 • Koncentrera dig på att lyssna på din andning, fokusera på dina utandningar.
 • Låt dina andetag bestämma sin egen takt och slappna av varje gång du andas ut.
 • Gör detta under 1-5 minuter.