Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem!

Ansök om medlemskap via länken nedan. Du kan betala medlemsavgiften direkt med Swish eller kort. Du kan också få ett vanligt inbetalningskort hem i brevlådan.

Klicka här för att bli medlem

Du kan välja mellan olika typer av medlemskap.   

Personer med Parkinson

Medlemsavgiften är 360:-/år.
Du får bland annat Parkinsonjournalen fyra gånger per år.

Anhörig eller närstående

Du som är närstående kan välja att vara anhörigmedlem. Om du vill kan du avstå från Parkinsonjournalen, men du har samma tillgång till föreningens aktiviteter som en fullt betalande medlem. Avgiften är 140:-/år. Med tidning kostar medlemskapet 360:-/år.

Stödmedlem

Du kan vara stödmedlem med eller utan Parkinsonjournalen.
Med tidning 360:-/år. Utan tidning 140:-/år. Du har samma tillgång till föreningens aktiviteter som en fullt betalande medlem.

Personuppgiftsbehandling

För att hålla adressuppgifterna uppdaterade behöver vi veta personnumret på alla medlemmar. Personuppgifterna för våra medlemmar används i enlighet med GDPR.

Personuppgifter kan komma att användas i forskningssyfte efter prövning i etiknämnd. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part i något som helst marknadsföringssyfte.

Information om personuppgiftsbehandling (pdf)

Fördelar med medlemskapet

Information och stöd

Som medlem får du vår tidning "Parkinsonjournalen" fyra gånger per år. Har du frågor om sjukdomen eller vill ha någon att prata med, ring "Parkinsonlinjen" 08-666 2077. Genom din förening får du möjlighet att delta i utbildningar och olika aktiviteter.

Olycksfallsförsäkring

Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade när de deltar i förbundets och föreningarnas verksamhet.

Läs mer om deltagarolycksfallsförsäkringen

Opinionsbildning

Förbundet är känt som en aktiv, kunnig och seriös opinionsbildare med omfattande samarbete med vården, landsting och kommun, politiker, beslutsfattare, myndigheter, institutioner och olika organisationer.

Stöd till forskning

Förbundet stöttar den vetenskapliga parkinsonforskningen i Sverige via  Parkinsonfonden. 

Ny e-postadress? Nytt telefonnummer?

Du kan själv ändra uppgifterna genom att logga in här.

Logga in och ändra uppgifter