En kullerstensgata med trähus i blått, gult och rött

Här finns vi

Parkinsonförbundet består av 24 länsföreningar och en mängd lokalföreningar som täcker hela Sverige. För medlemmar med Parkinson som är 67 år eller yngre finns också nätverket Yngre Parkinson.

Som medlem får du träffa personer som befinner sig i samma situation som du. Hos förbundet och våra läns- och lokalföreningar får du information och råd om sjukdomen och olika behandlingsprinciper. Vårt mål är att visa att vi kan, och att vi gör mycket själva för att leva ett aktivt liv trots Parkinson.

Nätverket Yngre Parkinson hittar du här