Ett par glasögon i en uppslagen bok
Icke-Motoriska symtom

Kognitiva problem

Kognition handlar om hur man inhämtar, bearbetar och använder information, det vill säga förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem och använda språket.

Försämrad kognitiv funktion kan bland annat leda till koncentrationssvårigheter, oförmåga att känna starka känslor, kommunikationsproblem och försämrad förmåga att analysera och tolka information.

Kognitiva problem kan uppstå av många olika orsaker, och en korrekt diagnos är viktig för att behandlingen ska bli rätt. Utöver läkemedelsbehandling har man kunnat visa att personer med Parkinson kan träna upp minnet, och att effekterna av träningen sitter kvar i flera år. Det finns även olika mängd hjälpmedel som kan underlätta vardagen, exempelvis smarta telefoner och datorer men också vissa minnestekniker.

Tips!

Minnet fungerar långsammare när medicinen inte verkar. Det är viktigt att känna till att det är inte bara de synliga rörelserna som blir långsammare utan även hjärnans aktivitet går ner i fart och man får svårare att hitta rätta ord och återerinra sig olika saker. Om inga andra orsaker föreligger, försvinner problemen när medicinen fungerar igen.

Träna minnet genom att lösa korsord, spela spel (schack, sudoku och liknande), läsa böcker, lyssna på musik, med mera. Välj minneskrävande aktiviteter när medicinen ger bästa effekt.