Läkemedelsorsakad parkinsonism

Läkemedelsorsakad parkinsonism innebär att ett läkemedel ger symtom som liknar de vid Parkinsons sjukdom.

Även den som lider av Parkinson sjukdom kan uppleva en försämring av sina parkinsonsymtom på grund av behandling med läkemedel som ger upphov till parkinsonism.

Till de läkemedel som kan orsakar parkinsonism hör vissa antipsykosmedel, lugnande medel och medel mot illamående. Om man slutar ta medlet brukar symtomen upphöra.