En gruppbild på styrgruppen för nätverket Yngre Parkinson hösten 2021

Yngre Parkinson

Yngre Parkinson är ett nätverk för personer med Parkinson, och som är 67 år eller yngre.

Yngre Parkinson verkar inom Parkinsonförbundet och arbetar i ett nätverk för yngre personer med Parkinson. Syftet är att stärka dem genom att ge dem verktyg och kunskap att hantera livet med Parkinson samt skapa mötesarenor.

Vårt mål

Målet med nätverket är att stödja, informera och inspirera varandra inom nätverket

Det gör vi genom att:

  • skapa plattformar för att driva utvecklingsfrågor/ aktuella frågor
  • ge fler möjlighet att ta del av aktuell forskning
  • skapa möjligheter att möta personer i samma situation
  • belysa problematiken med att vara ung och få Parkinson
  • skapa en möjlighet att få juridisk rådgivning
  • vara ett ansikte utåt
  • bli fler medlemmar
  • jobba med olika projekt för att skapa möjligheter för fler att engagera sig i nätverket.
  • ha roligt tillsammans!

Yngre Parkinson-träff

Vi i Yngre Parkinson träffas varje år för att utbyta erfarenheter med varandra, prova på olika träningsformer, inhämta kunskap i olika seminarier, med mera.

Styrgruppen

Det praktiska arbetet i nätverket leds av en styrgrupp som utses av Parkinsonförbundets styrelse och består av personer från hela landet. I förbundsstyrelsen finns representanter för de yngre. 

Åsa Holmgren

Telefon:070-34 77 585
e-post: asaholmgren66@gmail.com

Lena Schalin

Telefon: 070-34 333 79
e-post:midwife.lenaschalin@gmail.com

Britta Djurberg

Telefon: 0731-57 22 41
e-post:britta.djurberg@gavle.se

Anneli Malm

Telefon: 070-291 71 99
e-post: malm.anneli@gmail.com

Lena Gårdh Sjöman

Telefon: 070-798 35 52 
e-post: l.gardh@hotmail.com

Yngre Parkinsonträffen

En grupp personer som har tränat och gör v-tecken

Vi i Yngre Parkinson träffas varje år för att byta erfarenheter med varandra, prova på olika träningsformer, inhämta kunskap i olika seminarier, med mera.

Personer som lyssnar på en föreläsning