Vita tulpaner

Medlemsförmåner

Det finns många fördelar med att bli medlem i Parkinsonförbundet. Förutom alla medlemsaktiviteter som våra lokala föreningar arrangerar, kontakten med andra och tidskriften Parkinsonjournalen, omfattas alla medlemmar av en olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. För mer information om försäkringen kontakta försäkringsbolaget, Unik försäkring.

Vill du anmäla en skada?

Ring skadeavdelningen på telefon: 08-517 296 00 
Uppge försäkringsnummer: 36 35 92
Kundnummer: 300259

Blankett för skadeanmälan

Försäkringsmoment och -belopp

Medicinsk invaliditet, 300.000 kronor (Reducering av invaliditetsbeloppen sker från 60 års ålder med 5 procentenheter per år till och med 70 års ålder.)
Merkostnader, 50.000 kronor
Personliga tillhörigheter, 15.000 kronor
Läke-, rese- och tandskadekostnader, nödvändiga och skäliga kostnader
Hjälpmedel, 100.000 kronor
Dödsfall på grund av olycksfall, 25.000 kronor
Krishjälp, max tio behandlingstillfällen

Alla detaljer hittar du i försäkringsvillkoren.

Försäkringsvillkor 2020