En glad äldre man håller upp sin tandborste

Tandvårdsstöd

Det finns två olika ekonomiska stöd för dina tänder; Särskilt tandvårdsbidrag och Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Det finns ett särskilt tandvårdsbidrag för dig som kan få problem med tänderna på grund av medicineringen du måste ta. Och så finns det ytterligare ett stöd: Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Det är en del av tandvårdsstödet till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. 

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Bidraget gäller bland andra dig som har muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling.

Bidraget ger avdrag på kostnader för förebyggande åtgärder hos tandläkare eller tandhygienist, som till exempel undersökning och tandrengöring. 

Så här går det till
Begär ett intyg av din läkare som visar att du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som bidraget gäller. Ta med det till din tandläkare eller tandhygienist och säg att du vill använda dig av bidraget för behandlingen. Du behöver sedan inte göra något mer. Tandläkaren eller tandhygienisten sköter kontakterna med Försäkringskassan och får ersättningen direkt därifrån.

Om din tandläkare har haft dig som patient länge och väl känner till din sjukdom, kan tandläkaren bestämma om det behövs ett läkarintyg eller inte.

Har du ett abonnemangsavtal med din tandläkare kan du använda tandvårdsbidraget för att delbetala det.

Tycker tandläkaren inte att du har rätt till bidraget?
Om din tandläkare bedömer att du inte har rätt att få det särskilda tandvårdsbidraget kan du begära förhandsprövning hos Försäkringskassan, som då beslutar om du har rätt till bidraget eller inte. 

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är en del av tandvårdsstödet till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om vilka som kan få del av stödet.

Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Då ingår tandvården i högkostnadsskyddet. Din läkare skriver ett intyg, och sjukvården ansvarar för att det når den enhet inom din region som ansvarar för tandvård. Stödet kan gälla för personer som har Parkinsons sjukdom.

Vad är det för skillnad?

Skillnaderna mellan stöden kan på ett enkelt sätt beskrivas så här: Om en patient har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan skapa problem med tänderna som kan lösas eller lindras med förebyggande åtgärder då kan patienten få särskilt tandvårdsbidrag.

Om patienten däremot har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som skapar allvarliga problem med tandhälsan, exempelvis Parkinsons sjukdom, då är det tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som gäller.