En skäggig man i mössa och anorak ute i ett vinterlandskap

Livserfarenheter

I Sverige finns det drygt 20 000 personer som har diagnosen Parkinsons sjukdom. De i sin tur har tiotusentals anhöriga som också berörs av sjukdomen – mer eller mindre. Att ta del av hur andra upplever det kan göra det lättare att acceptera och förstå sin situation.

Här kan du läsa berättelser om människor som har diagnosen. Se hur de löst vardagliga problem, tacklat svåra frågor och försöker leva så vanligt som möjligt. 

Mitt liv med Parkinson - 14 parkinsonsjuka berättar

Vi har haft våra diagnoser olika lång tid och har haft otroligt olika erfarenheter av sjukdomen. På det sättet har vi kunnat lära mycket av varandra. Så småningom kom vi fram till att vi ville dokumentera våra erfarenheter.

Deltagarna har träffats regelbundet i samtalsgrupper under ett år och har själva skrivit sina berättelser. De har sammanställts av Ingrid Olausson, författare och journalist och själv parkinsonsjuk.

Mitt liv med Parkinson

Här finns boken att läsa direkt på
skärmen.

Mitt liv med Parkinson

Vad betyder den personliga inställningen?

Vad betyder den personliga
inställningen för en god livs-
kvalité när man drabbas av
en kronisk sjukdom?

Intervju med Ylva Hellstadius,
psykoonkologisk sjuk-
sköterska och medicine doktor.

Lyssna på poddavsnittet