En grupp människor har gymnastik utomhus

Alternativ/komplementär behandling

Förutom läkemedel och kirurgi finns det även andra behandlingar som kan förbättra välbefinnandet hos en person med Parkinsons sjukdom. Man brukar tala om komplementära eller alternativa behandlingar.

En komplementär behandling är en behandling som används som ett komplement till den traditionella medicinska behandlingen. Hit räknas bland annat massage, thai chi, yoga, musikterapi och hypnos.

En alternativ behandling är en behandling som ges istället för den traditionella behandlingen, vanligen ett naturläkemedel. Det är viktigt att veta att naturläkemedel inte är vetenskapligt testade på samma sätt som vanliga läkemedel.

Observera! Man bör inte påbörja eller avbryta en behandling utan att först diskutera saken med en läkare.