En äldre kvinna som ser ledsen ut
Icke-Motoriska symtom

Demens

Risken att drabbas av demens är förhöjd vid Parkinsons sjukdom, men det finns stora skillnader mellan olika personer i hur lång tid det tar innan symtomen utvecklas.

Vanliga symtom är koncentrationssvårigheter, problem med minnet och brist på energi. Likaså försämras den exekutiva förmågan. Även hallucinationer och förändringar i beteendet kan förekomma.

Det finns inga läkemedel som är speciellt avsedda för Parkinson-demens, men i vissa fall kan läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom ha effekt. Dessutom har man kunnat visa att personer med Parkinson kan träna upp minnet, och att effekterna av träningen sitter kvar i flera år. Precis som vid kognitiv svikt finns det även hjälpmedel och tekniker som kan underlätta vardagen.