Närbild på en äldre man med hakan handen
Icke-Motoriska symtom

Ångest och depression

Ångest, nedstämdhet och depression drabbar ofta personer med Parkinsons sjukdom.

Det kan vara svårt att känna glädje i vardagen och lätt att förlora sin spontanitet. Orsaken kan vara de förändringar i hjärnans signalämnen som sjukdomen ger upphov till, men det kan också vara en reaktion på att man drabbats av en sjukdom.

Depression är det parkinsonsymtom som har störst negativ inverkan på livskvaliteten. Depressioner ska behandlas, eftersom återfallsrisken är stor och dessutom ökar för varje depressionsepisod.