Gula tulpaner med blå bakgrund
Örnsköldsvik

Välkommen till Parkinson Örnsköldsvik!

Verksamheten består av olika aktiviteter träffar, föreläsningar och studiecirklar. Vi vill sprida kunskap om Parkinsons sjukdom och öka förståelsen för dem som drabbats, både sjuka och närstående/anhöriga.

Vi vill öka kunskapen hos sjukvården och äldrevården så att vi får den behandling som är rätt för oss och som vi har rätt till.

Vi vill stötta varandra och våra anhöriga genom vår förening, bidra till social acceptans och gemenskap.

Vi hälsar alla välkomna till våra aktiviteter.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Mona Creutziger

Telefon: 070-663 42 46

E-post: monacreutziger@gmail.com

Lokala Parkinsonföreningen i Örnsköldsvik drev verksamheten från år 2009 t.o.m. år 2020. Från år 2021 drivs verksamheten av Parkinson Västernorrland.

Kommande aktiviteter

Det finns inget att visa för tillfället.

Aktuellt

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva