Ordförandekonferensen 2024

Publiceringsdatum: 17 maj 2024

Parkinsonförbundets ordförandekonferens hölls i år den 4-5 maj på Knistad herrgård, strax norr om Skövde.

Parkinsonförbundets ordförandekonferens är stadgereglerad i § 10 i förbundets stadgar, och hålls året mellan ordinarie kongresser och genomförs senast den 31 maj.

Till ordförandekonferensen kallar den länsförening som utsetts av föregående ordförandekonferens som också ansvarar för konferensens innehåll med stöd av förbundets kansli. Ordförandekonferensen består av länsföreningarnas ordförande samt Parkinsonförbundets styrelse. Till ordförandekonferensen är generalsekreteraren adjungerad.

Parkinson Skaraborgs ordförande Sören Hovler hälsade alla välkomna och föredrog helgens program med bland annat de stadgeenliga punkterna såsom samverkansfrågor och erfarenhetsutbyte. Hela 19 länsföreningar av förbundets 24 länsföreningar var representerade med sina ordförande eller med ledamot som respektive länsförening beslutat som sin representant.

Förbundets ordförande Eva-Lena Jansson och undertecknad inledde konferensen med att föredra en lägesrapport med verksamhets- och förvaltningsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse samt uppföljning av de ekonomiska riktlinjerna för år 2023. 

Förbundets vice ordförande Monica Vikingsson och Leif Hellgren, vice ordförande i Parkinson Skaraborg, föredrog om Parkinsonskolan. Därefter följde gruppdiskussion om hur vi arbetar med detta i våra länsföreningar. Lena Peterson, från Parkinson Skaraborg och representant i styrgruppen för nätverket Yngre Parkinson, föredrog om arbetet i nätverket för medlemmar i arbetsför ålder.

Nenad Stanković, ledamot i styrelsen för Parkinson Västra Sverige, är smärtläkare och specialist i hand- och plastikkirurgi. Han föredrog om Parkinson och smärtbehandling.

Jenny Lundström
Generalsekreterare