Pressmeddelande Kongress 2023

Pressmeddelande – Parkinsonförbundets kongress 2023 i Uppsala. En intensiv, fartfylld, lärorik, rolig och härlig kongress i Parkinsonförbundet i Uppsala. Ny förbundsstyrelse valdes, motioner tillsammans med viktiga sakfrågor diskuterades under ledning av tidigare socialminister Bengt Westerberg som kongressordförande.

Pressmeddelande – Parkinsonförbundets kongress 2023 i Uppsala

Parkinsonförbundets kongress, förbundets högsta beslutande organ, samlades den 13-14 maj i Uppsala för att tillsammans bland annat forma förbundets riktning och verksamhet framöver. Förbundsordförande Eva-Lena Jansson omvaldes med acklamation till att fortsätta leda förbundet under den kommande kongressperioden till år 2025.

 – Stort tack till förbundets medlemmar över att ha fått fortsatt förtroende att leda Parkinsonförbundet. Nu fortsätter vi på den väg som vi stakat ut med tre stora mätbara mål: Öka medlemsantalet, Jämlik och jämställd vård i landet, där vi bland annat begär att alla i våra 21 län i landet ska ha möjlighet att registrera sig i det nationella Parkinsonregistret. Parkinsonregistret handlar om att ge omedelbara förutsättningar till förbättringar i vården för personer med Parkinson. Målet är att nå och få med alla. Vi ska också öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom och parkinsonism, samt påverka sjukvården och äldreomsorgen så att alla som behöver får stöd och hjälp av specialister i ett Parkinsonteam där även rehabilitering ska finnas med, avslutar Eva-Lena Jansson.

Ytterligare styrelseledamöter som omvaldes var Monica Vikingsson och Lena Schalin från Parkinson Skåne. Nya ledamöter som valdes var: Lars Ersäng, Parkinson Örebro, Sören Hovler, Parkinson Skaraborg, Frida Karlsson, Parkinson Västerbotten och Lennart Moberg, Parkinson Västernorrland. Nya styrelseersättare som valdes var: Johan Lökk och Karin Nordborg från Parkinson Stockholm.

Om Parkinsonförbundets kongress 

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vartannat år och då väljs bland annat förbundsstyrelsen. Kongressen är det formella beslutsorgan som säkerställer att den demokratiska processen hanteras korrekt. Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets strategier och långsiktiga arbete genomförs, medan de operativa funktionerna åligger förbundskansliet under ledning av generalsekreteraren.  

Om Parkinsons sjukdom                        

I Sverige finns det ca 22 000 personer i som har Parkinsons sjukdom. Varje år insjuknar ca 2 000 personer. Det är en neurologisk sjukdom som innebär att de nervceller som tillverkar dopamin långsamt förvinner, vilket leder till dopaminbrist i hjärnan. Sjukdomen utvecklas oftast långsamt och det är inte förrän en relativt stor del av nervcellerna har skadats som rörelsesymtom såsom långsam gång, stelhet, skakningar med mera uppkommer. Det går än så länge inte att bota eller bromsa sjukdomsförloppet, men det går att minska symptomen och förbättra livskvaliteten för personer med Parkinson.

Om Parkinsonförbundet 

Vi är en patientorganisation med ca 9 000 medlemmar. Här finns medlemmar med Parkinson, deras anhöriga och stödmedlemmar, och vi finns i hela landet genom våra 24 länsföreningar och vi har även ett 40-tal lokala föreningar. Vi är en ideell organisation som informerar, upplyser och stödjer forskning. Vi uppmuntrar och hjälper dem som drabbats av Parkinson. Förbundet arbetar för att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och Parkinsonliknande sjukdomar och deras anhöriga.

För mer information                                                                         

Eva-Lena Jansson, förbundsordförande, eva-lena.jansson@parkinsonforbundet.se

Jenny Lundström, generalsekreterare, 08-666 20 71, jenny.lundstrom@parkinsonforbundet.se

Anna Wedin, informatör, 08-666 20 73, anna.wedin@parkinsonforbundet.se