En panoramabild kongressdeltagare som sitter vid bord

Material för förtroendevalda

Här finns informationsmaterial, blanketter, mallar för bland annat protokoll och annat som rör verksamheten i förbundet och föreningarna.

Trycksakerna kan läsas digitalt här på sidan eller beställas i tryckt format från förbundets kansli.

Parkinsonförbundets stadgar

Innehåller stadgarna för förbundet och föreningarna på regional och lokal nivå.

Omslag på broschyren med Parkinsonförbundets stadgar

Bra att veta för dig som sitter i styrelsen

Hur man förbereder och genomför ett årsmöte, lägger upp en årsplan för föreningsarbetet och andra nyttiga tips.

Broschyren Bra att veta för dig som sitter i styrelsen

Tecknade tulpaner

Presentation av Parkinsonförbundet (Powerpoint)

En powerpoint-presentation av Parkinsonförbundet att ladda ner.

Presentation av Parkinsons sjukdom och behandlingar (Powerpoint)

En powerpoint-presentation om Parkinsons sjukdom och behandlingar att ladda ner.

 

Policys

Policy för Parkinsonförbundets samarbeten med företag

Resepolicy

 

Parkinsonförbundets program

I programmet beskrivs vad Parkinsonförbundet ska verka för. Programmet beskriver också förbundets organisation och verksamhet. Innehåller även policy för kommunikation, medlemsregister, alkoholpolicy och finanspolicy. Programmet antogs vid kongressen 2017.

Broschyren Parkinsonförbundets program

Broschyren Parkinsons sjukdom

I broschyren finns information om symtom, behandlingar, tips för en bättre vardag och om Parkinsonförbundet. Den innehåller också ett formulär för medlemsansökan.

Framsidan på broschyren Parkinsons sjukdom

Dokumentmallar 

Här nedan finns mallar som kan användas i det lokala föreningsarbetet.

Kallelse till årsmöte

Dagordning för årsmöte

Motion

Mötesprotokoll

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse

Handlingar som länsföreningarna ska skicka in till kansliet efter sina årsmöten:

  1. Föregående års Verksamhetsberättelse
  2. Föregående års Ekonomiska redovisning
  3. Revisionsberättelse för föregående år
  4. Protokoll konstituerande möte för innevarande år
  5. Protokoll årsmöte för innevarande år
  6. Verksamhetsplan för innevarande år
  7. Budget för innevarande år

Påverkansarbete

På Funktionsrätt Sveriges webbsida finns också en Verktygslåda för påverkansarbetet som kan vara till hjälp när man ska uppvakta politiker och tjänstemän.

Reseräkning och utlägg

Den här blanketten använder du för redovisning av resekostnader och andra utlägg.