Medlemsträff i Nyköping

Publiceringsdatum: 14 oktober 2022

Parkinson Södra Sörmland bjöd in till medlemsträff måndagen den 10 oktober. Vi fick lyssna till neurologsjuksköterskan Sonja Skrinjaric och sjukgymnast Henrik Viklund från neurologiteamet på Nyköpings lasarett

De berättade hur de arbetar för att stötta personer med Parkinsons sjukdom. En ny parkinsonskola planeras till hösten 2023 vilket är mycket välkommet.

Vi fick höra om en ny patientportal med ”Patientens Egen Registrering” (PER). Som patient kan jag gå in där och skriva in bland annat mitt mående, vilket blir en bra information till behandlande läkare.

Neurologiteamet arbetar med olika faser. Vad som är mycket viktigt för parkinsonpatienter är träning/motion i alla former. Tack Sonja och Henrik för all nyttig information och tack till alla ni som kom och lyssnade.

Text: Per-Olof Sohl

Foto: Haide Backman