Skaraborg

Vattengympa Skövde

Anpassad vattengympa för personer med Parkinsons sjukdom. Medlemmar som diagnostiserats med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga eller ledsagare har företräde då antalet är begränsat, på grund av bassängens storlek.

Tid

Tisdagar klockan 9.30-10.30, fram till den 28 november.

Plats

Rehabbassängen Arena Skövde.

Omklädningsrummet öppnar klockan 9.00 för ombyte och dusch. Ingen tillåts gå i bassängen förrän ansvarig ledare är med.

Anmälan

Obligatorisk anmälan till ansvarig ledare Gull-Britt Hovler via

Sms 070-264 64 37 eller e-post: gullbritt.hovler@telia.com