Riksdagsseminarium om hjärnan

Publiceringsdatum: 15 juni 2023

Parkinsonförbundet deltog i en stor sammankomst tillsammans med övriga patientorganisationer i Riksdagens andrakammarsal för att diskutera förslaget ”En plan för hjärnan”.

Riksdagens talman Andreas Norlén öppnade mötet. Socialutskottets ordförande, Christian Carlsson (KD) och vice ordförande, Fredrik Lundh-Sammeli (S) var inbjudare och mötet var initierat av Hjärnfonden som givit uppdraget till en oberoende arbetsgrupp om att ta fram en reformagenda för en hjärnplan med syfte att skapa bättre förutsättningar i samhället för våra hjärnor.

Förslaget hade arbetats fram av en oberoende arbetsgrupp bestående av Ing-Marie Wieselgren, ordförande, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Johan Malmqvist, Stefan Lindgren, Barbro Westerholm, Cecilia Lundberg och Lars Stjernkvist. Många viktiga förslag i planen återfinns, ett av många är att all vård och omsorg ska vara organiserad så att patienter och anhöriga inte påverkas av olika huvudmannaskap och att rätt kompetens finns i en sammanhållen vård- och omsorgskedja från tidiga insatser till rehabilitering.

Arbetsgruppen föreslår att det bör föras samman olika delar av vården i ”hjärncentra” för att möjliggöra en jämlik vård över landet. Från Parkinsonförbundet deltog förbundsordförande Eva-Lena Jansson och generalsekreterare Jenny Lundström.

Andreas Norlén i talarstolen

Bilder på arbetsgruppen