Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkemedelslagstiftning

Publiceringsdatum: 20 oktober 2023

Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på EU:s läkemedelslagstiftning, det så kallade läkemedelspaketet.

EU-kommissionens reform med förordning och direktiv på ny läkemedelslagstiftning, är den största reformen på över 20 år och görs med incitamentet att bli smidig, flexibel och anpassad till behoven i hela EU. De allmänna målen för översynen är att "garantera en hög folkhälsonivå genom att säkerställa läkemedlens kvalitet, säkerhet och effektivitet för EU:s patienter" och harmonisera den inre marknaden.

Parkinsonförbundet är positiv till denna översyn, särskilt ur ett patientsäkert perspektiv och ställer sig bakom de fem huvudmålen i EUs nya läkemedelagstiftning. Dock är det av vikt, säger Eva-Lena Jansson, förbundsordförande och Jenny Lundström generalsekreterare i Parkinsonförbundet, att lagstiftningen inte stannar vid enbart ”mål” utan att det också finns tillsynsmyndigheter för upprätthållandet av den föreslagna nya lagen så att patientsäkerheten tryggas. Läkemedel som är godkända i EU når fortfarande inte patienterna tillräckligt snabbt och är inte heller lika tillgängliga i alla medlemsstater.

Läs remissyttrandet här