En medicinburk med uthällda tabletter
Ur Parkinsonjournalen

Läkemedelsförsäkringen omfattar inte alla läkemedel

Publiceringsdatum: 19 december 2022

Var noga när du hämtar ut din parkinsonmedicin på apoteket. Om du har otur kan du erbjudas en ersättningsmedicin som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen. Det var vad som hände Marianne Zedigh.

Marianne Zedigh, medlem i Parkinsonförbundet, har slagit larm  i ett brev som hon skickat till socialdepartementet, rikdagskansliet och Lena Hallengren, som då var socialminister. Sakfrågan som Marianne vill få upp på de ansvarigas bord handlar om parkinsonmedicin som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen.

I samband med att Marianne skulle hämta ut sitt recept med parkinsonmedicin på apoteket frågade farmaceuten om hon ville ha två utbytesalternativa läkemedel som var lägre i pris. Farmaceuter ska upplysa om det finns medicin till lägre pris som är jämförbar med den som är förskriven i receptet. Farmaceuten ska enligt Läkemedelsverket göra en aktiv och självständig bedömning om bytet fungerar. Det är Läkemedelsverket som avgör vilka läkemedel som ska vara utbytbara. De kallas också för generiska eller generika läkemedel och innehåller samma ämne som ett originalläkemedel. Det Marianne Zedigh inte visste var att hon då fick mediciner från läkemedelsföretag som inte omfattades av läkemedelsförsäkringen.

Utdrag ur Mariannes brev

"Hur kan detta ske i Sverige?

Jag har diagnosen Parkinsons sjukdom sedan 2017. Vi parkinsonpatienter äter dagligen, ofta mycket, läkemedel. Få uppmärksammar att det finns läkemedel som INTE omfattas av läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelsförsäkringen ägs frivilligt av merparten av läkemedelsföretagen. Om jag drabbas av skada/biverkan av någon medicin, kan jag anmäla dit och ansöka om ersättning. Mitt ärende hanteras kostnadsfritt från början till slut.

Om jag drabbas av skada/biverkan av någon medicin som INTE omfattas av läkemedelsförsäkringen, är jag hänvisad till det allmänna domstolsväsendet. Om jag förlorar i domstol, måste jag betala alla rättegångskostnader själv.

Det enda sätt jag vet att ta reda på om en medicin omfattas av läkemedelsförsäkringen, är att söka reda på den på hemsidan fass.se. Med små tunna bokstäver finns en rad:

 ”…omfattas av…”   eller   ”…omfattas inte av…”

Vilka andra mediciner är det som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen?

På lång sikt:

Visst borde det vara ett krav att läkemedel som säljs i Sverige ska omfattas av läkemedelsförsäkringen!?

På kort sikt:

Läkemedel utanför läkemedelsförsäkringen ska inte finnas som alternativ, när jag ska ta ut mina mediciner! Jag ska inte behöva ta reda på vad som är vad. Jag ska inte behöva betala mellanskillnad för att undvika oförsäkrad medicin.

Förvånad, besviken och arg

Marianne Zedigh"

 

Marianne har helt rätt

Patienter ska inte behöva kontrollera om ett läkemedel ingår i läkemedelsförsäkringen eller inte. Patienten är inte en myndighet. Det är däremot Tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Det är TLV som beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i förmånen, det vill säga omfattas av högkostnadsskyddet. Man kan tycka att det är den myndigheten som bör kunna direkt se om läkemedelsföretaget har läkemedelsförsäkringen eller inte. Men detta ingår inte i TLV:s uppdrag.

Vilka läkemedelsföretag omfattas av försäkringen?

På Svenska Läkemedelsförsäkringen AB:s webbplats står att läsa: "Alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till LFF Service AB, och anser sig ha drabbats av en skada av läkemedel har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och få möjlighet till bedömning. Läkemedel köpta över internet omfattas om företaget bakom sidan innehar tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) och har anmält sin avsikt att bedriva internethandel till Läkemedelsverket."

En förutsättning för ersättning för skada är att det bolag som tillhandahåller läkemedlet som orsakat skadan är delägare i LFF Service AB. Naturläkemedel och homeopatiska läkemedel omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

De skador som anmälts utreds av medicinsk och juridisk expertis. Ungefär en fjärdedel av de anmälda skadorna brukar bedömas som ersättningsbara. Under 2021 anmäldes 2 692 skador och under 2020 846 skador. Ungefär 30 procent av de som lämnat in en anmälan har fått ersättning för sin läkemedelsskada.

99,5 procents täckning

Undertecknad talade med Robert Ström som är vd på Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. De stödjer patientorganisationerna i detta, och de har också drivit denna sakfråga under en längre tid gentemot TLV, socialdepartementet och även apoteksföreningen. Läkemedelsförsäkringen är en privat frivillig försäkring som 99,5 procent av läkemedelsföretagen har tecknat. Det är alltså nästan alla läkemedelsföretag, med några få undantag. Robert Ström anser att det borde vara ett krav för alla läkemedelsföretag att teckna denna, särskilt om deras läkemedel ska ingå i den statliga förmånen.

Vad göra på kort och lång sikt

Att göra på kort sikt: Se till att du inte får ett annat läkemedel än det som din läkare förskrivit i receptet. Be din läkare skriva: "Detta läkemedel får inte bytas ut".

Att göra på längre sikt: De läkemedel som förskrivs, oavsett läkemedelsföretag ska ha tecknat läkemedelsförsäkringen. En patient ska inte behöva kontrollera i FASS om läkemedelsföretaget ingår i läkemedelsförsäkringen. Har man otur, som i Mariannes fall, så kan läkemedelsföretaget tillhöra de få 0,5 procent som inte ingår.

Jenny Lundström