Gula tulpaner med blå bakgrund

Samtalscirklar

Under våren startar våra samtalscirklar igen. De leds av Olle Undmark för personer med Parkinson och Pia Undmark för anhöriga.

Vi håller till på plan 4 (hiss till höger om huvudentrén), Hamnvägen 12, Norrtälje i de två mindre samlingsrummen 3 och 5. Cirklarna är avgiftsfria. Vi ses fredagarna 26 januari, 23 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj och 7 juni klockan 13.00–15.15.

Anmälan

Anmälan görs till Olle telefon 070-246 49 59 eller Pia telefon 070-328 95 23