Nil Dizdar Segrell och Anders Stålhammar

Avsnitt 38 Nil Dizdar Segrell

År 2016 kom Socialstyrelsen med nationella riktlinjer för hur parkinsonvården skulle bedrivas på sjukhus runt om i landet. Du skulle få lika bra vård oavsett var i landet du bor var tanken.

25 januari 2022

Nu 2022, kan man konstatera att det finns mycket kvar att göra, i många regioner. Men på universitetssjukhuset i Linköping fungerar parkinsonvården bra enligt de nationella riktlinjerna. Vad gör de som många andra regioner inte gör för att få en bra och effektiv parkinsonvård? Hör Nil Dizdar Segrell, biträdande professor och överläkare i neurologi, på universitetssjukhuset i Linköping.

Parkinsonpodden avsnitt 38

Lyssna på avsnittet

Samtliga tidigare avsnitt av Parkinsonpodden
finns där poddar finns.