Per Odin och Anders Stålhammar

Avsnitt 34 Per Odin

Det finns ungefär 20.000 personer med Parkinson i Sverige idag, av dessa är cirka 3000 underbehandlade. De har inte fått tillräcklig behandling för sin sjukdom.

28 september 2021

Nu finns verktyget Manage PD, som ska hjälpa landets neurologer att ge rätt vård till rätt patient i rätt tid. Hör Per Odin, professor och överläkare i neurologi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, och som varit ordförande i den expertgrupp som tagit fram verktyget.


Parkinsonpodden avsnitt 34

Lyssna på avsnittet

Samtliga tidigare avsnitt av Parkinsonpodden
finns där poddar finns.

Detta avsnitt har möjliggjorts med stöd från AbbVie. AbbVie har ingen påverkan på programval eller dess innehåll.