Sven Pålhagen och Anders Stålhammar

Avsnitt 29 Sven Pålhagen

När vanlig läkemedelsbehandling inte ger tillräcklig symtomlindring, hur får jag hjälp?

11 maj 2021

När kan det bli aktuellt med avancerad parkinsonbehandling? Hör Sven Pålhagen, docent i neurologi och 2:e vice ordförande i Parkinsonförbundet.

Parkinsonpodden avsnitt 29

Lyssna på avsnittet

Samtliga tidigare avsnitt av Parkinsonpodden
finns där poddar finns.

Detta avsnitt av Parkinsonpodden stöds av läkemedelsföretaget NordicInfu Care.