Funktionsrättsbyrån ger juridisk rådgivning

Funktionsrättsbyrån driver en nationell rådgivningslinje som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. De erbjuder rådgivning gällande rättigheter och ger information om hur rådsökande själva kan kräva sin rätt.

Funktionsrättsbyrån utgår från ett funktionsrättsperspektiv och Funktionsrättskonventionen i sitt arbete. Under våren 2023 kommer rådgivning att ges främst genom telefonrådgivning.

Telefontid de flesta helgfria måndagar klockan 13-15 och onsdagar klockan 9-11.

Telefon 010-898 50 90 

Här är en länk till Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån bemannas av socionomer och jurister med kompetens inom socialt arbete och juridik. Rådgivningen kan exempelvis handla om:

  • information om rättigheter och funktionsrätt
  • stödja dig i att förstå beslut och dokument från myndigheter
  • hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp
  • olika myndigheters ansvarsområden
  • olika handlingsalternativ kring hur du kan utkräva din funktionsrätt
  • rådgivning och information till anhöriga