Medlemsrabatt på ny bok

Publiceringsdatum: 03 maj 2023

Just nu får du som medlem i Parkinsonförbundet hela 50 kr rabatt på boken Hallucinationer. Boken Hallucinationer – den okända sidan av Parkinson kan bidra till att skapa en större förståelse för de olika tillstånden i sjukdomen.

Parkinson är en fluktuerande sjukdom och symptomens grad kan ena stunden vara svår och i nästa stund lindrigare. Fler berättelser och en större öppenhet i frågan minskar stigmatiseringen. 

Länk till Bokus:

https://www.bokus.com/hallucinationer

Använd koden HALLUCINATIONER så dras rabatten automatiskt. Kampanjkoden är giltig t.o.m. 31 augusti 2023.

Omslag till boken Hallucinationer

Förord till boken: Hallucinationer – den okända sidan av Parkinson

I Sverige lever idag ungefär tjugotusen personer med Parkinsons sjukdom. Av dem upplever mellan femtusen och åttatusen personer olika former av hallucinationer, mörkertalet är förmodligen stort.

Under arbetet med denna bok blev det tydligt att det för många är svårt att berätta om sina upplevelser. Inte sällan betraktas den som talar öppet om sina hallucinationer som lite underlig.

Jag vill därför rikta ett stort tack till de personer som delat med sig om sina viktiga berättelser. De är i boken anonyma för att ge vittnesmålen en allmängiltig karaktär.

Boken Hallucinationer – den okända sidan av Parkinson kan bidra till att skapa en större förståelse för de olika tillstånden. Parkinson är en fluktuerande sjukdom och symptomens grad kan ena stunden vara svåra och i nästa stund lindrigare. Fler berättelser och en större öppenhet i frågan minskar stigmatisering. Det är också en styrka att veta att man inte är ensam om att uppleva hallucinationer och anhöriga behöver ofta få mer kunskap och handledning. Vården kan förbättras avsevärt och forskningen om hallucinationer behöver breddas och fördjupas.

Det är vår förhoppning att boken når ut till rätt målgrupper och skapar ökad förståelse för det okända lidandet som hallucinationer innebär för de som lever med Parkinsons sjukdom.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Parkinson Research Foundation som har finansierat detta bokprojekt.

Jenny Lundström
Generalsekreterare i Parkinsonförbundet