Västernorrland

Parkinsondagar på Österåsens hälsohem 25-26 april 2023

Publiceringsdatum: 15 februari 2023

Parkinson Västernorrland har tillsammans med Österåsen tagit fram ett program för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. I år kan vi erbjuda ett reducerat pris för medlemma på vistelsen eftersom vi har erhållit 10 000 kr som bidrag från Parkinsonförbundet för att genomföra dagarna.

Österåsens livsmedicinska center är inte experter på Parkinsons sjukdom men de är vana att stötta människor som hamnar i en helt ny livssituation med ovisshet om framtiden och den stress och frustration som detta innebär. Parkinson Västernorrland har tillsammans med Österåsen tagit fram ett program för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Plats: Österåsens hälsohem och livsstilsmedicinskt center i Sollefteå kommun ligger i ett fint område omgivet av den vackra naturen. Vi bor i huvudbyggnadens traditionsrika lokaler med enkel standard.

Program: Basinformation om Parkinson, stresshantering, samtalsgrupper, dans, boxning, m.m. Programmet genomförs av fysioterapeut, sjuksköterska, psykolog mm.

OBS! Om man behöver personlig hjälp måste man ha anhörig/närstående med sig eftersom Österåsen inte har vårdpersonal

Kostnad: 800 kr per medlem (icke medlem 1495 kr/person).

Vill man komma till Österåsen dagen före tillkommer ett tillägg på 250 kr/person Det går även att beställa middag för 100 kr/person.

 Anmälan görs till Österåsen telefon: 0620-57300. Begränsat antal platser, först till kvarn...

Frågor: Elisabet Wikander telefon 070-6543225