Skaraborg

Årsmötet 19 februari 2023

Årsmötesförhandlingarna genomfördes med 23 närvarande medlemmar, till ordförande för mötet valdes Leif Hellgren som genomförde förhandlingarna noggrant och proffsigt enlig dagordning och föredragslista.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisningar upplästes och godkändes.

Revisors redovisning och berättelse rekommenderade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av ledamöter till styrelsen valdes enligt följande:

Ordförande för 1 år       omval av                                                 Sören Hovler

Ledamot för 2 år            omval av                                                 Arne Marthinsson

Ledamot för 2 år            omval av                                                 Stig-Evert Johansson

Ledamot för 2 år            Nyval av                                                  Gull-Britt Hovler

 

Ledamot som kvarstår med 1 år kvar på mandat                   Jan-Olof Leuchovius

Ledamot som kvarstår med 1 år kvar på mandat                  Christina Kyrk

Ledamot som kvarstår med 1 år kvar på mandat                  Leif Hellgren

 

Ersättningsledamot på 1 år               omval                                Lena Peterson

Ersättningsledamot på 1 år               omval                                Stig-Olof Pettersson                                                        

Konstituerande möte

Vid Konstituerande styrelsemöte den 19 februari 2023 med styrelsen för Parkinson Skaraborg beslutades följande.

 

Ordförande                                                                                       Sören Hovler

Vice Ordförande                                                                              Christina Kyrk

Sekreterare                                                                                       Stig-Evert Johansson

Vice Sekreterare                                                                              Jan-Olof Leuchovius

Kassör                                                                                                 Gull-Britt Hovler

Övriga ledamöter                                                                            Leif Hellgren

                                                                                                             Arne Marthinson

Ersättningsledamöter

Samordnare för de yngre Parkinson Skaraborg                      Lena Peterson

Ersättnings ledamot                                                                       Stig-Olof Pettersson

 

Styrelsen sammansättning består av 6 st, medlemmar med diagnos Parkinsons

3 st, medlemmar utan diagnos Parkinson.