Östergötland

Bowling

19 april 2024, kl 14:00-16:00
Sporthallen, Snickargatan 35, Linköping

Vi träffas i Sporthallen (ingång baksida mot Hamngatan) Snickargatan 35 Linköping. Fyra banor är bokade från kl 14.00. Parkinsonföreningen står för banhyran, fika bekostas av deltagarna själva.

Ring gärna Jan och Annette Ahlvin tel: 0702-806543 för att anmäla antal eller ställa frågor.
Gångavstånd från Resecentrum är 950 m.

Välkomna!