Härnösand-Kramfors-Sollefteå

Politikerna ställdes mot väggen

Publiceringsdatum: 17 augusti 2022

Fullsatt när HSO Funktionsrätt Härnösand ställde politiker mot väggen.

På onsdagskvällen den 10 augusti samlades ett sextiotal medlemmar från funktionsrättsrörelsen i Härnösand på Vårsta Diakonigård för en två timmar lång debattkväll med kommun- och regionpolitiker. Arrangemanget fick stor uppslutning och extrastolar fick sättas fram innan undertecknad hälsade välkommen. I panelen satt Elina Backlund Arab, regionråd (s), Pia Lundin, (SjvP), oppositionsråd och från kommunen Krister Mac Carthy, ordförande i socialnämnden och Margareta Tjärnlund, 2:e vice ordförande i socialnämnden (m). En bra uppställning med politiker och med Anders Bergman som debattledare.

Inför kvällen hade de enskilda föreningarna samlats och vaskat fram ett trettiotal frågor som ansågs som viktiga i årets valrörelse och som man ville ha svar på. Sjukvården, omsorgen och andra välfärdsfrågor är ju avgörande för att våra medlemmar ska kunna få en bättre vardag än idag. Och sammantaget visade föreningarnas frågor och politikernas svar att det återstår en del innan vi har en  ”Vård på likvärdiga villkor”  och som är tillgänglig för alla.

Exempel på frågor som diskuterades var brister i kommunikation, information och bemötande när det gäller människor med olika funktionsnedsättningar. Inom omsorgen diskuterades också det planerade nya äldreboendet i Härnösand och var det skulle byggas. Det är ett äldreboende för särskilda behov där platsen måste anpassas efter de boendes speciella behov. Moderaterna ville ha ett privat alternativ men socialdemokraterna vill ha ett kommunalt boende och var det ska byggas är ännu inte bestämt.

Innebörden i begreppet ”God och nära vård” väckte också diskussion om hur det ska förverkligas med tanke på svårigheterna med att rekrytera vårdpersonal i hela regionen.

Det engagemang och den aktivitet som medlemmarna i HSO Funktionsrätt Härnösand har visat genom all de frågor som tagits fram inför mötet kommer att vara värdefulla för att se hur partierna i den pågående valrörelsen kommer att ställa sig i våra frågor.

Text: Lennart Moberg

Foto: Uno Gradin

Publik i en samlingslokal

Publik i en samlingslokal