Gula tulpaner med blå bakgrund

Årsmöte

Parkinson Gotland genomför sitt årsmöte den 26 februari klockan 12.00 i Halla bygdegård. Föreningen bjuder inledningsvis på en landgång med dryck samt kaffe med kaka. Därefter börjar själva förhandlingarna som sedan avslutas med lite underhållning.

Kallelse till årsmötet

Kallelse kommer att skickas ut senast två veckor före årsmötet. Handlingar för årsmötets genomförande kommer att finnas på plats men också tillgängliga här på hemsidan för den som vill läsa på innan. Dessa handlingar kommer att läggas in på hemsidan cirka tre veckor före årsmötet. 

Mer information

Har Du några frågor om årsmötet är Du välkommen att ringa ordförande Lennart Karlström 0709-356451 eller mejla k_golv@hotmail.com.